Vstúpte do nášho lezeckého klubu Rock Edge a získajte množstvo nových priateľstiev, ale aj rôznych výhod.

Výhody členstva:

  • možnosť členstva v SHS JAMES (Slovenský Horolezecký Spolok) za zvýhodnenú cenu a s tým spojené výhody
  • možnosť účasti na klubových akciách, aj v zahraničných skalných oblastiach
  • zvýhodnená cena na detských krúžkoch a tréningoch organizovaných lanovým centrom OUTDOORPARK Prešov
  • zľava na vstupovú permanentku na lezeckú stenu OUTDOORPARK
  • poradenstvo v oblasti lezenia

Postup pre prihlásenie do klubu:
Pre prihlásenie do klubu je potrebné vyplniť prihlášku a fyzicky ju priniesť do sídla klubu: Lanové centrum OUTDOORPARK Prešov, Tomášiková 60, 080 01 Prešov.

Členský poplatok:
Deti do 6 rokov: zdarma
Deti a mládež do 18 rokov: 5€
Dospelí do 60 rokov: 15€
Seniori nad 60 rokov: dobrovoľné

Pre vstup do SHS JAMES je potrebné uhradiť aj nasledujúci poplatok:
Deti do 15 rokov (ročník 2005 a neskôr): 5 EUR
Mládež od 16 do 18 rokov (ročníky 2002 až 2004): 10 EUR
Dôchodcovia (ženy (ročník narodenia 1963 a skôr) a muži (ročník narodenia 1958 a skôr)): 10 EUR
Dospelí nad 18 rokov = 30 EUR
Registračný poplatok pre nových členov do SHS JAMES je 5€

Informácie k platbe:
Číslo účtu v tvare IBAN: SK06 8330 0000 0026 0174 0775
Do poznámky je nutné uviesť Meno a Priezvisko osoby, za ktorú sa členské platí!!!

Kontakt: info@rockedge.sk