V rámci klubu organizujeme lezecké výjazdy na skaly v rámci Slovenska (Turniská, Bodoň, Zámutovksé skaly, Dreveník, Kalamárka…), ale aj do zahraničia Chorvátsko, Slovinsko…

V galérii je pár obrázkov, ktoré tieto výlety dokumentujú.